Yuk, wujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

Tuesday, October 02, 2007

Dibutuhkan Mukmin Yang Kuat & Pemberani

Sebaik-baiknya seorang mukmin adalah mukmin yang kuat, sebab kehidupan memiliki hukumnya sendiri. Kehidupan akan terasa kejam bagi mereka yang lemah dan kehidupan akan mampu ditaklukkan oleh mereka yang kuat. Itulah sebabnya nabi bersabda, Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada orang mukmin yang lemah dan pada masing-masingnya ada kelebihannya. oleh sebab itu hendaklah engkau bersungguh-sungguh berusaha memperoleh apa yang memberi manfaat bagimu, mohonkanlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu katakan, 'Seandainya saya berbuat begini, maka begitu'. Tetapi katakanlah, 'Allah telah menakdirkannya, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah maka diperbuatnya', karena sesungguhnya kata-kata 'seandainya' adalah mempekerjakan setan". (H.R. Muslim).

Jika hidup adalah masalah, setiap masalah selalu ada solusinya. Solusi apapun tidak ada manfaatnya jika seseorang yang penakut. Maka dibutuhkan keberanian menghadapi masalah hidup. Jadi selain seorang mukmin harus kuat juga harus pemberani. Hadapi masalahnya dan selesaikan.

Blogger adi-wiyono said.. :

Saya sudah dapet THR juga Mas...
Hehehehe... Alhamdulillah....

9:06 AM  

Post a Comment

Home

AGUSSYAFII BLOG
2006
Proudly powered by : Blogger