Sunday, April 22, 2012

Wujud Kasih Sayang Allah

WWujud kasih sayang Allah begitu nyata bagi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dibalik kepahitan ada buah yang manis dirasakan. Itulah yang dirasakan seorang bapak bersama dua anaknya. Pada hari ahad di Rumah Amalia beliau bercerita bagaimana perjuangan untuk menyembuhkan anak laki-lakinya yang ginjalnya terkena tumor. Dalam penuturannya "Saya teringat ketika Mas Agus mengatakan pada saya harus memohon pada Allah dan yakin doa kita akan dikabulkan." Selama beberapa kali kemoterapi anak saya akhirnya disembuhkan oleh Allah." Proses pemulihannya begitu cepat dari yang dibayangkan. Allah mengkaruniakan dirinya dan seorang anak yang hebat yang melewati setiap perawatan.

Beliau bersama istri beban yang begitu berat mampu dilewatinya dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Allah bekerja melalui ujian dan cobaan menguatkan dirinya dalam ketakwaan kepada Allah. Merawat anaknya yang terkena tumor diginjalnya merupakan tantangan yang tidak mudah. Tetapi beliau bersama istri menyadari bahwa beliau tidak sendiri untuk bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidupnya. Yakin dan percaya, Allah bersamanya dalam keimanan dan ketakwaan berharap pada Allah akan menyembuhkan anak laki-laki yang dicintainya dan Allah menyembuhkannya. Bahkan Allah mengkaruniakan seorang putri yang cantik untuk beliau dan istrinya. Subhanallah.

---
Sahabatku, aminkan doa ini memohon ilmu bermanfaat, rizki & kesembuhan. "Allahumma inni as-aluka’alman nafi’an, wa rizqan wa si’an, wa syifa-an min kulli da-in. “Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala rupa penyakit.”

No comments:

Hati Gelap Karena Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah faktor penyebab kehancuran rumah tangga, perselingkuhan itu juga hampir menjadi penyebab kehancuran per...