Monday, July 26, 2010

Doa Memohon Kebaikan

Ya Allah, baikkanlah agamaku yang merupakan pemelihara bagi urusan2ku, baikkanlah duniaku yang padanya terdapat kehidupanku, baikkanlah akheratku yang padanya tempat aku kembali dan jadikanlah hidup sebagai penambah kebaikan bagiku serta jadikanlah mati sebagai peristirahatan bagiku dari semua kejahatan. (HR. Muslim).

al-Munawi dalam kitab Faidhul Qadir mengatakan, maksud dari pemelihara bagi urusan2ku adalah pemelihara bagi urusan2ku dalam keburukan dan kerusakan. Sebab orang yang rusak agamanya rusak pula seluruh urusan hidupnya sehingga jadilah ia orang yang merugi di dunia dan di akherat. Maksud baikkanlah duniaku adalah cukupkan hidupku di dunia dengan rizki yang halal, yang dapat membantuku untuk taat kepadaMu. Sedangkan baikkanlah akheratku adalah baikkan akidah dan amalan didunia ini sehingga aku menjadi orang yang beruntung di akherat nanti.

Maksud dari jadikanlah hidup sebagai penambah kebaikan bagiku adalah jadikan hidup sebagai sarana bagiku untuk berbuat taat kepadaMu. Sedangkan maksud dari jadikanlah mati sebagai peristirahatan bagiku dari semua kejahatan adalah jadikan mati sebagai jalan keluar bagiku dari segala kesedihan, kesulitan dan kesengsaraan hidup di dunia sehingga aku terbebas dari semuanya.

No comments:

Hati Gelap Karena Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah faktor penyebab kehancuran rumah tangga, perselingkuhan itu juga hampir menjadi penyebab kehancuran per...