Tuesday, July 01, 2008

Indahnya Malam Pertama

(Tulisan ini kado pernikahan buat teman saya yang akan menikah)

Malam pertama adalah malam penuh keindahan dan berbunga-bunga terasa dunia milik berdua. begitulah pasangan pengantin baru merupakan malam yang mendebarkan bagi kedua mempelai. Malam pertama yang mendebarkan bagi yang belum pernah melakukannya, Siapa takut ?


Ada tradisi masyarakat yang membebaskan hubungan antara calon suami dan calon isteri, apa lagi yang sudah bertunangan dengan maksud agar lebih saling mengenal antara keduanya. Seberapa jauh “pengenalan mendalam” perlu dilakukan terhadap calon isteri atau calon suami ? Pada masyarakat Tertentu pengenalan mendalam bahkan sampai dibolehkannya tidur bersama, agar keserasian seksualnya juga dikenali.

Benarkah pengenalan mendalam di tempat tidur bagi calon pasangan akan benar-benar berguna bagi mereka kelak ketika benar-benar menjadi suami isteri ? Suami isteri bukanlah mutlak hubungan kontrak rasional, tetapi juga kontrak emosional. Emosi keindahan suami isteri justru akan menjadi pondasi hubungan yang kokoh jika pada malam pertama, mereka benar-benar mengalami “malam pertama”. Keindahan malam pertama akan mengilhami dan memandu keindahan hidup hari-hari berikutnya, dan sangat berguna terutama ketika sedang menghadapi kesulitan.

No comments:

Hati Gelap Karena Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah faktor penyebab kehancuran rumah tangga, perselingkuhan itu juga hampir menjadi penyebab kehancuran per...