Monday, March 08, 2010

Tahajud menjernihkan Hati

Sholat merupakan tiang agama. Sholat sunah yang utama adalah sholat tahajud (HR. Muslim). Agar melaksanakan sholat tahajud dengan konsisten kita selalu berhadapan dengan dingin air dan malasnya bangun dari tempat tidur. Itulah sebabnya sholat tahajud lebih utama daripada sholat sunah lainnya.

Sholat ditengah malam hari lebih membawa suasana kekhusyukan, kehusyukan dalam sholat muncul pada batin yang juga mencerminkan pada hatinya. Hati yang jernih maka memancar pada perilaku kehidupan sehari-hari yang penuh cinta dan kasih sayang serta memiliki kepekaan terhadap penderitaan pada diri orang lain. Namun bila hati sibuk memperturutkan pada hawa nafsunya maka hatinya menjadi hitam legam, mudah marah, tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang serta tidak peduli kepada penderitaan orang lain.

Keadaan jiwa yang tenang, tunduk dan rendah hati merupakan pengaruh dari kehusyukan dalam tahajud maka penglihatan, pendengaran, kepala dan wajah serta semua anggota tubuh akan lebih tunduk kepada Ilahi Robbi. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah berdoa dalam rukuknya,

' Telinga, mata, sumsum dan tulangku semua tunduk kepadaMu.' (HR. Muslim dan ABu dawud).

Itulah salahsatu manfaat dari sholat tahajud yaitu menjernihkan hati kita sehingga menyegarkan tubuh dan pikiran kita menjadi lebih bersemangat untuk beraktifitas dipagi hari.

Sholat tahajud..Yuk!

No comments:

Hati Gelap Karena Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah faktor penyebab kehancuran rumah tangga, perselingkuhan itu juga hampir menjadi penyebab kehancuran per...