Thursday, January 10, 2008

Andalah Sang Penguat Itu!

Jika anda hari ini melemah, maka kuatkanlah mereka sekalipun musuh-musuh anda. Sebab dengan menguatkan mereka berarti juga menguatkan diri anda. Jika ada yang bertanya dimana letak kekuatan yang sesungguhnya? Kekuatan itu terletak pada kecintaan anda pada sesama. Kebencian adalah penghancurnya.

Menguatkan musuh berarti menyingkirkan kelemahan diri anda. Sebab musuh-musuh anda adalah kekuatan-kekuatan anda. Jika anda menghancurkannya berarti anda juga menghancurkan diri anda sendiri. Hanya mereka orang-orang yang kuatlah, yang mampu menghancurkan kebenciannya.

Kekuatan-kekuatan itulah yang membuat anda dihargai oleh musuh-musuh anda karena menunjukkan betapa mulianya diri anda dan sampai mereka mengharuskan dirinya sendiri dengan mencantumkan nama anda pada pintu gerbang kota dimana musuh-musuh anda berada. Itulah anda sang penguat kehidupan.

No comments:

Hati Gelap Karena Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah faktor penyebab kehancuran rumah tangga, perselingkuhan itu juga hampir menjadi penyebab kehancuran per...